fbpx

offentlig mødekultur mere professionel end i private virksomheder

Der er stor forskel på mødekulturen i private og offentlige organisationer, når det gælder planlægning og opfølgning på møder. Det private bliver tit fremhævet som konstruktivt og effektivt i kontrast til de tungere og mere bureaukratiske offentlige instanser, men sessions nye undersøgelse viser, at virkeligheden langtfra er så sort/hvid.

Sådan gjorde vi: Gennem et online spørgeskema undersøgte vi mødekulturen blandt 1.600 medarbejdere i private og offentlige danske organisationer fra november 2019 til januar 2020.

Det private halter efter det offentlige
Beslutninger fra møder i offentlige virksomheder dokumenteres i langt højere grad og føres ud i livet end det er tilfældet i det private. Ifølge 58% af de offentligt ansatte i undersøgelsen tages beslutninger næsten altid til referat og føres ud i livet, mens tallet for den private sektor kun er 33%.

”Mange har en forestilling om, at den private sektor er mere effektiv og dynamisk end det offentlige. Men når det gælder mødekultur, kan virksomhederne godt lære noget af deres offentligt ansatte kolleger”, siger Jonas Nilsson fra sessions, som er specialist i møderum.

I det offentlige møder de til tiden med en klar agenda
Også mødetider er noget der tages mere alvorligt i det offentlige, hvor markant flere møder starter til tiden. Kun 8% oplever at møderne sjældent starter til tiden, mens tallet i private virksomheder er mere end dobbelt så højt med 17%.

68% af medarbejderne i offentlige virksomheder oplever at der næsten altid er en klar agenda, mens tallet i private virksomheder blot er 42%. Næsten hver fjerde privatansatte oplever at der sjældent er en klar agenda forud for mødet.

Optimér jeres mødekultur med sessions

*75% mener, at møderne starter til tiden i det offentlige

Uden en klar agenda kan det være svært at få det bedste ud af dine medarbejdere eller kollegaers tid. Hvis du er i tvivl om du havde en klar agenda til dit sidste møde, så er den måske gal hos jer.

Prøv evt. det helt simple og gratis møderedskab ”IDOARRT” og øv dig i at italesætte:

Intention
– hvorfor er vi indkaldt til møde?

Desired Outcome
– hvad skal vi have ud af mødet? Er der bestemte beslutningspunkter eller mandater der skal gives?

Agenda
– hvordan og i hvilken rækkefølge kommer vi frem til vores ”desired outcome”?

Rules & Roles
– hvem er mødeleder, referent, eksperter osv.?

Time
– i hvilket tidsrum holder vi møde? Er der en bagkant eller evt. fælles pause?

kontakt sessions

få nyheder fra
sessions

Indsæt venligst Navn
Indsæt venligst E-mail
Tak for din tilmelding.
Du vil nu modtage
nyhedsbreve fra sessions.

bliv ringet op

Indsæt venligst Navn
Indsæt venligst Telefonnummer